La vie en Roose Media   © 2024

Welkom op de website van Willem Roose.

Roose is een freelance (pop)journalist en radio-DJ die werk(te) onder andere voor 3FM, KinkFM, KXradio en LiveXSpopmagazine. Ook presenteerde hij diverse popactiviteiten in diverse Nederlandse popzalen en hoste hij de grote tent op festival De Beschaving. Alle activiteiten zijn sinds 2009 gebundeld in het bedrijf 'Roose Media'.

Op deze site kun je filmpjes bekijken en naar een aantal radiouitzendingen van Roose luisteren. Om niet achter te blijven in de vaart der volkeren blogt hij er tegenwoordig ook lustig op los....

Enjoy! En neem gerust contact op (mocht je daar nochtans behoefte aan hebben).